homeet - A STARTUP EXPLAINER

פותח עבור עמותת יוניסטרים המעניקה לבני נוער ולצעירים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית הזדמנות שווה להשתלבות מוצלחת בעולם העסקים והיזמות ולפיתוח קריירה משמעותית ועצמאות כלכלית וידע בתחום הרשתות החברתיות, באמצעות פלטפורמה חינוכית חדשנית ליזמות עסקית וטכנולוגית וכישורי המאה ה-21, והענקת מסגרת מעצימה ותומכת החל  מגיל 15 ועד לצעדיהם הראשונים בקריירה

קבוצת היזמים הצעירים זכתה במקום הראשון בתחרות יוסטרים 2018

© 2020  by Taly Warmund true.colors.bow@gmail.com חיפה ישראל